Cập nhật tiến độ dự án The Sun ngày 25/01/2018

Một trong những hạng mục được mong chờ nhất giới bất động sản hiện nay, dự án chung cư The Sun Mễ Trì vừa thực hiện lễ động thổ và bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 6/2017 vừa qua và đã có bước …

Cập nhật tiến độ dự án The Sun ngày 25/01/2018

Một trong những hạng mục được mong chờ nhất giới bất động sản hiện nay, dự án chung cư The Sun Mễ Trì vừa thực hiện lễ động thổ và bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 6/2017 vừa qua và đã có bước …

Cập nhật tiến độ dự án The Sun ngày 25/01/2018

Một trong những hạng mục được mong chờ nhất giới bất động sản hiện nay, dự án chung cư The Sun Mễ Trì vừa thực hiện lễ động thổ và bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 6/2017 vừa qua và đã có bước …

Cập nhật tiến độ dự án The Sun ngày 25/01/2018

Một trong những hạng mục được mong chờ nhất giới bất động sản hiện nay, dự án chung cư The Sun Mễ Trì vừa thực hiện lễ động thổ và bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 6/2017 vừa qua và đã có bước …

Cập nhật tiến độ dự án The Sun ngày 25/01/2018

Một trong những hạng mục được mong chờ nhất giới bất động sản hiện nay, dự án chung cư The Sun Mễ Trì vừa thực hiện lễ động thổ và bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 6/2017 vừa qua và đã có bước …

Cập nhật tiến độ dự án The Sun ngày 25/01/2018

Một trong những hạng mục được mong chờ nhất giới bất động sản hiện nay, dự án chung cư The Sun Mễ Trì vừa thực hiện lễ động thổ và bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 6/2017 vừa qua và đã có bước …